ملی گرایی و جهان وطنی

Carpets
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جهان وطنی را با ملی گرایی منافاتی نیست .
🔸 من در عمل ، ملی گرا و عاشقِ ایرانم امّا در نظر ، جهان وطنم .
🔸 من جهان وطنم اما در شرایطِ کنونیِ حاکم بر جهان ، باور دارم که باید برای دفاع از سرزمین ایران تا پای جان بایستیم .
♦️ ایرانِ من فرهنگِ ایران است تا دور دستهای تاجیکستان و افغانستان و هندوستان و ترکمنستان و ازبکستان و قفقاز و ...... .
ایرانِ من دیوان حافظ و شاهنامه و گلستان و بوستان و دیوانِ کبیر است .
ایرانِ من خسرو و شیرین ، هزار و یک شب ، رستم و اسفندیار و لیلی و مجنون است.
🔹 امّا عقل فرمان می دهد که سعادت آیندۀ بشر در گروِ عملی شدنِ آرمانِ جهان وطنی است.
♦️ من ایرانی ام ، ایرانِ من نگارگری های شاهنامۀ طهماسبی و بایسنقری است ، ایرانِ من مینیاتور و تذهیب و تشعییر و خوشنویسی و نقاشی های گل و مرغ است .
ایرانِ من آینه کاری و گچ بری و معرق و منبّت و اتاق های پنج دری و درهای لنگه اورسی و گره چینی و کاشیکاری و آجرکاری و محرابِ مسجد جامعِ اصفهان است .
🔹 امّا عقل فرمان می دهد که سعادت آیندۀ بشر در گروِ عملی شدنِ آرمانِ جهان وطنی است.
♦️ من ایرانی ام ، ایرانِ من قالی های تبریز و قم و کاشان و اصفهان و کرمان است.
ایرانِ من پتۀ کرمان و رَشتی دوزی و سوزن دوزی و پولک دوزی و ترمه و زَری بافی و جاجیم و گلیم و قلمکار و منجوق دوزی است .
ایرانِ من پوششهای رنگ در رنگِ قاسم آبادی و بختیاری و کردی و آذری است .
ایرانِ من قلمزنی های اصفهان و شیراز و تبریز است ، ملیله کاریِ زنجان و میناکاری اصفهان و خاتم کاری شیراز است .
🔹 امّا عقل فرمان می دهد که سعادت آیندۀ بشر در گروِ عملی شدنِ آرمانِ جهان وطنی است .
♦️ من ایرانی ام ، ایرانِ من مدرسۀ چهارباغ و مسجد شیخ لطف اله و مسجد شاه و گنبد شیخ صفی و مسجد کبود و کاخ گلستان و تالار آینه و کاخ سبز است .
ایرانِ من بازار تبریز و شاهگلی و تخت جمشید و پاسارگاد است .
ایرانِ من کاشی های معرق و هفت رنگ و ایوان و طاق و گنبد و مقرنس است .
ایرانِ من باغهای ارم شیراز و شازدۀ کرمان و فین کاشان است .
🔹 امّا عقل فرمان می دهد که سعادت آیندۀ بشر در گروِ عملی شدنِ آرمانِ جهان وطنی است.
♦️ من ایرانی ام ، ایرانِ من موسیقی دلنواز ایرانی است .
ایرانِ من ویلونِ صبا و اسداله ملک و یاحقی ، آواز دلنشینِ دلکش و حمیرا و پریسا ، صوتِ آسمانیِ شجریان و تارِ شهناز و کمانچه نوازیِ لرستان و کردستان است .
ایرانِ من آوازهای کوچه باغی ، نیِ کسایی و تنبکِ تهرانی است .
ایرانِ من رقص های گیلکی و کردی و قاسم آبادی است .
🔹 امّا عقل فرمان می دهد که سعادت آیندۀ بشر در گروِ عملی شدنِ آرمانِ جهان وطنی است.
♦️ من ایرانی ام ، ایرانِ من سرزمینِ عیّاران و جوانمردان و پهلوانان است . زادگاهِ ورزش باستانی ، گود و چرخش و کباده و میل است . مهدِ کشتیِ پهلوانی و کشتیِ با چوخه و چوگان است .
ایرانِ من پدید آورندۀ رستم تاجبخش و زال سپید موی و سیمرغِ خردمندِ داناست .
🔹 امّا عقل فرمان می دهد که سعادت آیندۀ بشر در گروِ عملی شدنِ آرمانِ جهان وطنی است .
🔶 برای مطالعۀ مبانیِ جهان وطنی به www.malool.com مراجعه کنید .