روزنامه

قالی بافی بعد از شاه عباس – ( ۲ )

۷ خرداد ۱۳۹۶ پس از مرگ نادرشاه و جنگ و گریزهای سه ساله ، کریم خان زند که در لشگرکشی به هندوستان و جنگ‌های دیگر در زمان نادرشاه از خود رشادت بسیار نشان داده بود ، به اتفاق عده‌ای دیگر ، شاه اسمعیل سوم ، نوۀ شاه سلطان حسین صفوی را در اصفهان به تخت سلطنت نشاندند و کریم خان با سمت سردار سپاه به خدمت مشغول شد .


قالی بافی بعد از شاه عباس – ( ۱ )

۵ خرداد ۱۳۹۶ بعد از مرگ شاه عباس اول در سال 1038 ﻫ .ق. ( 1629 م. ) ، چهار تن از شاهان صفوی بر ایران حکومت کردند شاه صفی 13 سال ، شاه عباس دوم 25 سال ، شاه سلیمان اول 27 سال ، و شاه سلطان حسین 28 سال . حکومت این چهار تن تقریباً 93 سال به طول انجامید و به علت آن که آنان بیشتر وقت خود را به عیاشی و خوش‌گذرانی و توطئه برای قتل‌های سیاسی و تشکیل حرم سرا گذرانیدند ، مملکت ایران در همۀ شئون دچار ضعف و سستی شد و به سراشیبی سقوط و انحطاط افتاد .


قالی‌بافی در دورۀ صفوی ( 1722 – 1501 میلادی ) ادامه ۷

۳ خرداد ۱۳۹۶ قالی‌بافی و کتاب سازی در زمان شاه عباس ( 1629 – 1587 میلادی ) – قسمت دوم در زمان شاه عباس دگرگونی شدیدی در سبک نقاشی‌های تک چهره روی داد که تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشت . شاخص‌ترین هنرمند دورۀ شاه عباس رضا عباسی است . او متولد 1560 م. و فرزند علی اصغر کاشی بوده است . رضا چند سال پس از جلوس شاه عباس به خدمت او درآمد و خود را رضا عباسی نامید . تعداد نسبتاً کمی مینیاتور و تعداد بسیار زیادی نقاشی تک چهره که در سال‌های 1598 تا 1634 م. نقاشی شده‌اند ، از او به جا مانده است .


قالی‌بافی در دورۀ صفوی ( 1722 – 1501 میلادی ) ادامه ۶

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ قالی‌بافی و کتاب سازی در زمان شاه عباس ( 1629 – 1587 میلادی ) – قسمت اول پس از ده سال هرج و مرج و جنگ بین شاهزادگان صفوی در 1587 م. شاه عباس ، نوۀ شاه طهماسب در 16 سالگی ، به تخت سلطنت نشست . سه سال بعد پایتخت از قزوین به اصفهان منتقل شد . نقشۀ جدیدی برای شهر اصفهان طراحی شد و میدان نقش جهان با 158 متر پهنا و 507 متر درازا به عنوان هستۀ مرکزی شهر انتخاب و به میدان شاه تغییر نام یافت . خیابان چهارباغ و بناهایی مانند مسجد شیخ لطف اله ، سی و سه پل ، بازار قیصریه ،..............