روزنامه

قالی بافی بعد از شاه عباس – ( ۶ )

۱۴ خرداد ۱۳۹۶ در اواخر قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم میلادی هزاران طراح زبده و تاجر عمده و استاد کار بافنده در ایران در رابطه با فرش اشتغال داشته‌اند . در کرمان ، طراحان بسیاری مانند محسن خان شاهرخی ، حسن خان شاهرخی ( پسر محسن خان ) ، هاشم خان شاهرخی ( نوۀ محسن خان ) ، احمد خان ، زمان خان ، شیخ حسین ، کربلایی محمدعلی ، شیخ رمضان میر سرجانی ، علی محمد کاشی ، علی رضا ، رضا بهره مند ، اکبر بهارستانی ، علی اکبر فدایی ، عباس سروری ، احمد کیوان و علی صوتی و بافندگانی .......


قالی بافی بعد از شاه عباس – ( ۵ )

۱۲ خرداد ۱۳۹۶ در دهه‌های آخر قرن نوزدهم ، تولیدکنندگان لایقی مانند استاد حسین کرمانی و استاد ابوالقاسم کرمانی در کرمان به تولید فرش در سطحی نه چندان وسیع اشتغال داشتند . آنان قالی‌های نفیسی در این دوره بافته‌اند . در سال‌های آخر قرن نوزدهم ، تقاضا برای شال کرمان کاهش یافت و شال‌بافی با رکود مواجه شد . امّا وجود مواد اولیه ، رنگرزان ورزیده ، کارگران صبور و با حوصله که با دستمزد کم راضی به قالی‌بافی بودند ، با افزایش تقاضا برای قالی کرمان مصادف شد و توسعۀ ناگهانی و........


قالی بافی بعد از شاه عباس – ( ۴ )

۱۱ خرداد ۱۳۹۶ در اوایل قرن چهاردهم ﻫ .ق. ( اواخر قرن نوزدهم میلادی ) عوامل متعددی دست به دست هم داد تا تولید و عرضۀ قالی در ایران گسترش یابد و به تدریج به آن چنان وسعت و عظمتی برسد که تا امروز مهمترین بخش از صادرات غیر نفتی ایران را تشکیل دهد . قالی ایران در اواخر قرن نوزدهم مورد توجه کشورهای مغرب زمین قرار گرفت و میزان صدور آن افزایش یافت . بهبود روز افزون وضعیت اقتصادی غربی‌ها و آشنایی بیشتر آنان با این دست ساختۀ ارزان شرقی موجب فعال شدن تاجران با انگیزۀ تبریز در این زمینه شد .


قالی بافی بعد از شاه عباس – ( ۳ )

۹ خرداد ۱۳۹۶ پس از مرگ کریم خان ، آغا محمدخان قاجار که سال‌ها در شیراز نزد کریم خان می‌زیست ، به تهران آمد و طرح حکومتی را در برابر دولت زندیه ریخت . او پانزده سال با جانشینان کریم خان جنگ و گریز کرد ، و سرانجام بر لطفعلیخان زند پیروز شد و با کور کردن و کشتن او در سال 1209 ﻫ .ق. دولت زندیه منقرض شد . آغا محمد خان در سال 1210 ﻫ .ق. تاج گذاری کرد و سلسلۀ قاجاریه را بنا نهاد . وی مردی شجاع ، و در عین حال سنگدل و سفاک بود ، و در رزم و جنگ‌‌آوری نبوغ و استعدادی ویژه داشت . ......