روزنامه

آینده قالی بافی در ایران – ( ۲ )

۲۲ خرداد ۱۳۹۶ سازندگی ایران و تبدیل آن از کشوری عقب‌افتاده و چوپانی به کشوری در حال توسعه ، قالی‌بافی را با چالش‌هایی بنیادی و اساسی روبرو کرده و تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته این رویارویی‌ها را شدیدتر خواهد کرد . با کمی مسامحه و به اجمال می‌توان گفت که رونق قالی‌بافی با توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران در تناقض و تضاد است


آینده قالی بافی در ایران – ( ۱ )

۲۰ خرداد ۱۳۹۶ سخن گفتن دربارۀ آیندۀ قالی بافی در ایران و میلیون‌ها تن دست‌اندرکار آن به سبکی صریح و روشن نیاز دارد . وظیفۀ هر ایرانی با وجدان است که با تکیه بر عقل و خرد و دوری از احساسات زیاد در این باب سخن بگوید . آیندۀ قالی بافی در ایران بستگی به وضعیت آیندۀ ایران دارد بنابراین برای تجسّم آیندۀ قالی بافی باید تصوّری از آیندۀ ایران داشت . ایران در آینده کشوری توسعه یافته ، پیشرفته ، آباد و مرفه خواهد بود ؛ امّا تحقق این آرزوی دیرین در گرو پالایش فرهنگی و زدودن صفات ناپسند ....


قالی بافی بعد از شاه عباس – ( ۸ )

۱۸ خرداد ۱۳۹۶ موزۀ فرش ایران در بهمن ماه 1356 افتتاح شد . ساختمان موزه با معماری شکیل و چشمگیری که آذین‌های نمای بیرونی آن شبیه به دار قالی است ، در کنار پارک لاله بنا شده است . سطح نمایش موزه 3400 متر مربع و شامل دو تالار است . تالار طبقۀ همکف به نمایشگاه دائمی اختصاص دارد و تالار فوقانی جهت برگزاری نمایشگاه‌های موقت گلیم و قالی طراحی شده است . معمولاً حدود 135 تخته از شاهکارهای قالی ایران ، بافت مراکز مهم قالی بافی مانند کاشان ، کرمان ، اصفهان ، تبریز ، خراسان ، ........


قالی بافی بعد از شاه عباس – ( ۷ )

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ در این سال‌ها بعضی از اقدامات و حوادث قابل ذکر و مؤثر در قالی و قالی‌بافی به این شرح است : در سال 1329 ﻫ .ق. ( 1911 م. ) مدرسۀ صنایع مستظرفه تأسیس شد . پس از جنگ جهانی اول ، متأسفانه بافت فرش با گرۀ جفتی ابتدا در مشهد و سپس در شهرهای دیگر ایران شیوع یافت . در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه و به ویژه در زمان حکومت مظفرالدین شاه ورود رنگ‌های جوهری ( شیمیایی ) و کاربرد آن در رنگرزی رواج یافت . در سال 1283 ﻫ .ش. ( 1904 م. ) و در زمان مظفرالدین شاه ، دولت با بخشنامه‌ای صدور قالی‌های با رنگ