روزنامه

هنر قالی بافی - طرح فرش - تصاویر طرح‌های مرکزی ( ۱ )

۱۷ تیر ۱۳۹۶ تصاویر طرح‌های مرکزی- 1 نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران تألیف : غلامعلی ملول


هنر قالی بافی : دسته‌بندی طرح‌ فرش‌ها – ( ۲ )

۱۳ تیر ۱۳۹۶ طرح‌های مرکزی ( دارای مرکز ) گروه‌های فرعی در این دسته به این شرح است : الف ) لچک ترنج ب ) ترنجی ج ) خورشیدی تکراری


هنر قالی بافی : دسته‌بندی طرح‌ فرش‌ها – ( ۱ )

۱۱ تیر ۱۳۹۶ دسته‌بندی‌های گوناگونی تاکنون بر اساس طرح یا آرایه ، یا بر اساس طرح و آرایه توسط خبرگان و استادان فرش پیشنهاد شده است و کم و بیش مورد قبول و کاربرد دست‌اندرکاران فرش قرار گرفته است . مهم‌ترین دسته‌بندی‌های طرح توسط استادان شرکت فرش ایران ارائه شده است . یادآوری چند نکته در این مورد لازم است :


هنر قالی بافی : اجزای طرح فرش – ( ۲ )

۹ تیر ۱۳۹۶ در بیشتر فرش‌های ایرانی حاشیه از این قسمت‌ها تشکیل می‌شود : ساده باف ، 2. خطوط جداکننده ( میله و زنجیره ) ، 3. طُرّه‌ها ( حاشیه‌های باریک ) ، 4. حاشیۀ اصلی ( حاشیۀ پهن ). ساده باف : ساده‌باف خارجی‌ترین قسمت پرز دار فرش است . معمولاً پهنای قسمت ساده باف 1 تا 2 سانتیمتر است ، مگر اینکه نقش‌دار باشد . پهنای قسمت ساده باف ، چنانچه نقش‌دار باشد ، گاه تا چند سانتیمتر هم می‌رسد . گاهی نقش ساده باف با نقش یک طره مشابه است .