روزنامه

هنر قالی بافی : اجزای طرح فرش – ( ۱ )

۷ تیر ۱۳۹۶ حاشیۀ فرش اصطلاحی غلط و مرسوم است . زیرا حاشیۀ فرش ، به مفهومی که مصطلح شده ، خود از چند حاشیۀ باریک ( طرّه ) و یک حاشیۀ پهن تشکیل می‌شود . ما هم در این نوشتار به ناچار از این اصطلاح غلط استفاده می‌کنیم . وجود حاشیه در فرش ایران سنتی الزامی است و به ندرت فرشی بدون حاشیه بافته می‌شود .


هنر قالی بافی : طرح فرش – ( ۲ )

۵ تیر ۱۳۹۶ خطوطی که طرح شکسته را تشکیل می‌دهد مستقیم است ، و امتداد آن‌ها یا در جهت طول و عرض فرش است و یا با آن‌ها زاویۀ 45 درجه تشکیل می‌دهد ( شکل 1 ) . بافت فرش با طرح شکسته نیاز به رج‌شمار زیاد ندارد . به همین دلیل ، امروزه نیز طرح شکسته بیشتر در فرش‌های عشایری و روستایی به کار می‌رود .


هنر قالی بافی : طرح فرش – ( ۱ )

۳ تیر ۱۳۹۶ چنانچه رنگ‌های متفاوت به کار رفته در یک آرایه را با کشیدن خطوطی از هم جدا کنیم ( مرز بین رنگ‌های مختلف را خط‌کشی کنیم ) ، شکلی حاصل می‌شود که به آن ، طرح آن آرایه می‌گویند . شکل‌های زیر تصویر یک گل لاله عباسی و طرح اولیۀ آن را نشان می‌دهد . طرح هر آرایه شکل یا فرم آن را نشان می‌دهد و ربطی به رنگ‌آمیزی ندارد .


هنر قالی بافی : پیشگفتار – ( ۳ )

۱ تیر ۱۳۹۶ نوزاد ایرانی روی فرش زاده می‌شود و تا چند ماهگی روی فرش چهار دست و پا راه می‌رود و دیده بر فرش دارد و قبل از دیدن گل و شکوفه و برگ در طبیعت ، گل‌ها و آرایه‌های رنگارنگ فرش را می‌بیند و با آن‌ها بازی می‌کند . بنابراین ، فرش نخستین معلم هنر کودک ایرانی است . این معلم اول ، از طفولیت به ما می‌آموزد که چه فرم و شکل‌هایی و با چه تناسباتی زیبا هستند .